Ултраси на власт?


Писах преди два месеца, че лумпенизираните протести, организирани тогава от шепа емигранти, целят замяната на сегашния политически модел със звенарски, а не с швейцарски. 

Емигрантите се провалиха и кукловодите пак опряха до изпитаните агитки на футболни ултраси, скинхедове и партийни активисти. Ако бяха по-членоразделни, те щяха брилянтно да формулират причините за своя протест като превратаджиите от 19 май 1934: „ Досегашната партийна политическа система окончателно се провали. Пълното разложение на партиите дълбоко засегна обществото, държавата и народното стопанство. Последвалата от това морално-политическа криза рискуваше да се обърне в държавна. Последният изход от това състояние е днешната гавра на партийните хора с народ и държава. Това състояние не позволява да се създаде една стабилна и творческа власт. Партийните и лични разпри не дадоха възможност, не само да се разрешат, но и да се поставят държавните и стопански въпроси. Всичко това наложи партийната власт да бъде заменена с непартийна – национална власт“.

Възможно ли е повторение на тази част от българската история? Кои са днешните Дамян Велчев, Кимон Георгиев, Борис Трети?

Нямам отговор на тези въпроси, а и силно се надявам властта да има чувство за самосъхранение и да се намеси адекватно. Все пак да предупредя какво може да се случи, ако нови звенари дойдат на власт.

Превратът на Военния съюз на 19 май 1934 г. сваля от власт коалиционното правителство на Народния блок, съставено от демократи, земеделци, национал-либерали и радикали с премиер Никола Мушанов. В манифеста на превратаджиите се казва, че „само армията е останала незасегната от процеса на развалата“, и че „вдъхновявана от най-чист идеализъм, само тя е явява годна да тури край на днешната анархия и да осигури всестранната обнова на страната. Подбуждана от това съзнание, както и от чувството на дълг пред безпомощността, в която тъне българския народ, Армията счете, че е крайно време да премахне това опасно състояние и да открие пътя за възхода на страната“: 

И започва един възход… В левицата на Военния съюз, която всъщност управлява чрез правителството, разбират безпартийността на управлението не като надпартийност и непартийност, а като антипартийност. За един ден са издадени повече от 180 указа. Формиран е нов безпартиен кабинет от дейци на Политическия кръг „Звено” и Военния съюз, оглавен от лидера на звенарите Кимон Георгиев. В изпълнение на манифеста, с който поема властта, новият Министерски съвет започва радикални и мащабни реформи, които бързо променят държавното устройство на страната и традиционната обществена организация.

Административните промени обхващат всички нива на държавата. Десетте министерства, регламентирани в Търновската конституция, са намалени на осем. Министерствата на железниците, пощите и телеграфите и на общите сгради, пътищата и благоустройството са обединени в Министерство на съобщенията, а тези на земеделието и държавните имоти и на търговията, промишлеността и труда – в Министерство на народното стопанство. На министър-председателя и по-късно на отделните министри са дадени извънредни права. Шестнадесетте окръзи са обединени в седем области, управлявани от областни директори, назначени от правителството. Общините са намалени от около 2600 на близо 800. В края на май 1934 г. правителството разпуска всички общински съвети в страната, като избраните дотогава кметове и помощник-кметове продължават да изпълняват задълженията си до назначаване на нови. Новите кметове са лоялни на властта, а в реформираните общински съвети преобладават висшите общински чиновници и представителите на кооперациите.

На 30 май 1934 г. „Звено“ се саморазпуска и започва рязко ограничаване на политическата дейност. Двадесет и третото Обикновено народно събрание е разпуснато, без да се насрочват нови парламентарни избори. Кабинетът започва да управлява с „наредби”, имащи силата на закон и издавани на основата на чл. 47 от конституцията, който действа само в случай „ако би държавата да се заплашва от някоя външна или вътрешна опасност, а Народното събрание не би могло да се свика” (от август 1934 г. започва издаването на „наредби-закони”, в по-голяма степен съобразени с конституцията). Така изпълнителната власт фактически става и законодателна, впоследствие поставя под свой контрол и съдебната. Постепенно министрите разширяват правомощията си по прилагане на законите, като Министерството на финансите получава извънредни права.

Търновската конституция не е отменена или променена, но всички изборни органи, регламентирани в нея или в отделни закони, са премахнати. По този начин е прекъсната всякаква възможност за влияние на населението върху управлението. Ефект, точно обратен на този, който протестиращите в момента целят.

Успоредно с административните преобразования, в началото на юни 1934 г. е учредена Дирекция на Обществената обнова. Нейният постоянен съвет се състои от главния директор и двама директори на двата отдела – вътрешен и външен. Тя цензурира печата, пропагандира мерките на режима и съдейства на неговите планове за създаване на нова организация на обществото. Особено активен е вътрешният отдел. Неговото Отделение по контрол на печата има право на предварителна цензура като „спира всичко, което подкопава обществения ред, сигурност и морал“, а отделението по обществено възпитание трябва да проникне във всички обществени среди и да устройва подходящи беседи, събрания, радиосказки, гледане на филми и др.

Правата на Обновата са конкретизирани и от Наредбата за печата. Тя предвижда всички нови столични издания да излизат само след предварителното разрешение на Дирекцията на обществената обнова, а в провинцията – на областните директори, които действат като нейни органи. Съществуващите трябва в 10-дневен срок да поискат разрешение за продължаване на изданията, а в противен случай те се спират. Неполучилите разрешение прекратяват излизането си в 15-дневен срок. Въвеждат се изисквания към главните редактори – да бъдат задължително български поданици, да имат навършени 30 години за вестник и 21 години за списание, да са неосъждани. За редакторите чужди поданици се изисква разрешение от дирекцията. За нарушаване на наредбата се налагат строг тъмничен затвор до 3 години, глоба до 3 000 лева и конфискация на инвентара, а разпространението на изданията се спира от полицията, която ги унищожава.

На 14 юни 1934 г. са забранени всички политически партии и контролираните от тях обществени организации, вестниците им са спрени, а скоро след това имуществото им е конфискувано в полза на държавата. На 23 август 1934 г. са арестувани активистите на националноосвободителните движения на българите от Македония, Добруджа, Тракия и Западните покрайнини. На 4 септември 1934 г. е издадена специална Наредба-закон за защита безопасността на държавата, насочена срещу тях, защото организират „враждебни действия спрямо чужда държава“ и „подбуждат към престъпления против личността или живота на длъжностни или частни лица“. Мерките са допълнени с Наредба-закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията и полицията, който въвежда по-стегната организация на двете ведомства с оглед на новото териториално-административно деление на страната.

На мястото на забранените или закрити организации властта създава казионни структури. На 30 юли 1934 г. е публикувана Наредба-закон за формиране на професионални сдружения на държавните служители, които имат корпоративен характер и са копирани от италианския фашистки режим. С наредбата се забранява образуването на съюзи от професионалните сдружения, а всеки държавен служител не може да участва в сдружение към друго ведомство. Участието в съответните сдружения формално не е задължително, но членският внос е задължителен и се удържа по служебен път от заплатата. В нова Наредба-закон за професионалните организации от септември 1934 г., целите им са формулирани така: „…да служат като органи на държавата за провеждане на нейната стопанска и социална политика“ и „да възпитават в национален дух“. Централизира се и кооперативното движение, където като съмишленици на властта са привлечени председателите на трите най-големи кооперативни централи – Общият съюз на българските земеделски кооперации, Съюзът на тютюневите кооперации и Съюзът на горските кооперации.

Тези мерки на правителството на Кимон Георгиев са продължени и при следващия кабинет, ръководен от председателя на Военния съюз генерал Петко (Пенчо) Златев. Властта установява контрол и върху свободните професии, като ги включва в системата на казионните корпоративни организации. През февруари 1934 г. корпоративизирането обхваща дори благотворителните дружества. Създадени са два държавни благотворителни съюза – за подпомагане на лица до 18 години – Съюз „Обществена подкрепа“, и под тази възраст – Съюз за закрила на децата. Невлезлите в тези структури благотворителни организации са разтурени.

Реформите на двете деветнадесетомайски правителства не само надхвърлят рамките на Търновската конституция, въпреки че се позовават на нейния чл. 47, но и често ѝ противоречат. Което не е проблем, а основание за гордост – пропагандата на режима представя Търновската конституция като една от основните причини за преживените национални катастрофи и за политическото разделение в обществото.

Борис Трети е подозрителен към много от дейците на „Звено“. Използвайки противоречията сред крилата на Военния съюз, с помощта на верни нему офицери, през януари 1935 г. царят налага смяната на Кимон Георгиев с генерал Пенчо Златев. Новият премиер заявява, че ще продължи делото на деветнайсетомайците, но че конституционно-монархическият принцип трябва да бъде основата на бъдещата държавна уредба. Няколко месеца по-късно Борис възстановява конституционно-парламентарния режим. Но не и партиите.

На 21 април 1935 г. с манифест монархът съставя ново безпартийно правителство с премиер Андрей Тошев. Събитието е известно като „царския контрапреврат”. Успоредно с декларацията, че „от крачката, която се направи в живота на държавата ни на 19 май 1934 година, няма да се отстъпи !“, царският манифест открито поставя под въпрос Търновската конституция: „В близко бъдеще всички тези набелязани преобразования ще намерят израз в една одобрена от народа конституция, в която ще бъдат зачетени националните традиции от времето на Възраждането, както и идеите на 19 май, понесени с такъв идеализъм от армията ни. Народът ни, преситен от вътрешно разединение, спъващо напредъка на страната, може да бъде уверен, че връщане назад в никой случай не ще се допусне!

И не се допусна. Само дето на 9 септември 1944 г. Съветската армия окупира Царство България, болшевиките взеха властта, и наложиха открито, а не прикрито тоталитарен режим. И така 45 години.

Премиер на първото правителство на Отечествения фронт след 9 септември 1944 г., е…превратаджията от 19 май 1934 г. Кимон Георгиев.

 

Не швейцарски, а звенарски

Хъшове с пагони втори ден разхождат из София червените си СССР-фланелки. И искат смяна на системата и оставка на правителството, забрана на всички партии и управление чрез референдуми. Както и преходно правителство, свикване на ВНС и „всеки закон да се приема след провеждането на референдум, както е в Швейцария“.

Писах за този протест месец преди да се състои тук , и обещах да пиша и за референдумите, когато ги поискат. Е, поискаха ги – първо в Румъния, сега в България. Страни със силни комунистически и националистически партии, инструктирани и финансирани от Кремъл.

После ще ги поискат и в други европейски страни. „Пряка демокрация“, или „швейцарски модел“ ще е новата мантра на разнородните ретроградни сили, от чието име днес Марин льо Пен призова европейските популистки партии да се обединят на изборите за Европейски парламент следващата  година. Според нея на мястото на изчерпания и затънал в „безсмислена миграционна политика“ Европейски съюз трябва да бъде учреден „Съюз на европейските нации“. Групата в европарламента, в която са британската UKIP и италианската „Пет звезди“, вече се нарича „Европа на свободата и пряката демокрация“…

Тепърва ще чуваме призиви към пряка демокрация. С тях ще бъде постлан пътят до „Съюза на европейските нации“. България е само част от новия национал-социалистически коминтерн, който шумно прокламира кръстоносен поход срещу навлизането на исляма в Европа. Целта обаче не е Йерусалим, а Брюксел, а върху знамето му ярко пламти кремълска червена звезда.

Като част от „швейцарския модел“, пряката демокрация може лесно да бъде „продадена“ на бедни и лошо управлявани страни като Румъния и България. Конфедерирането ще го поискат впоследствие, и то в по-богатите държави-членки на ЕС. Нуждата от него ще бъде „аргументирана“ с дълбоките страхове на много европейци от загубата на суверенитет и размиване на националната им идентичност. „Европа трябва изцяло да преосмисли своя политически модел“ ще бъде една от мантрите на следващите евроизбори през май 2019.

Каква е „пряката демокрация по швейцарски“ ? При нея ключовите за нацията въпроси се подлагат на национални референдуми. Годишно швейцарците гласуват по общо между 5 и 10 национални, кантонални и общински въпроси. Националните референдуми са поне три пъти на година, местните допитвания са още по-начесто. Основно са три вида. Първият вид референдуми са свързани с  въпросите, изрично споменати в конституцията и законите.  За тях властите са дължни да организират всенародно допитване. Вторият вид референдуми са т.нар. „инициативи“. Инициаторите разполагат с 18 месеца, за да съберат 100 000 подписа, които задължават държавата да организира референдум по съответния въпрос. И накрая, гражданите могат да оспорят всяко вече взето решение на парламента или органите на властта, ако в рамките на 100 дни след публикуването на решението съберат 50 000 подписа на национално ниво. Ако не отмени, такъв референдум може най-малкото да забави влизането в сила на взетите властови решения.

Сега да направим сравнение с България. От 2008 г. и ние имаме Закон за пряко участие на гражданите в управлението. Според него обаче инициативният комитет на граждани с избирателни права трябва да събере за три месеца над 200 000 подписа на активни избиратели. Тогава въпросът може да бъде внесен в Народното събрание, но то решава дали да има или да няма референдум. Когато събраните подписи са над 500 000, Народното събрание задължително приема решение за произвеждането на референдум.

Референдумите в България не могат да се отнасят до „въпроси за допълнение и изменение на Конституцията, въпроси от компетенциите на Великото народно събрание, въпроси на държавния бюджет и данъчното облагане”. За да бъде валидно допитването, в него трябва да гласуват толкова избиратели, колкото на последните парламентарни избори, или обикновено между 3,5 и  4 млн. души. Когато обаче са участвали над 20% от гражданите с право на глас, и когато над 50% от тях са отговорили с „да“, парламентът е длъжен в тримесечен срок да обсъди отново темата и да вземе решение, като то може и да не е съобразено с волята на народа.

След 45-годишна пауза от 2013 до 2016 г. проведохме три референдума. За улеснение ще ги наричам по имената на инициаторите им : БСП-референдум (2013, за Белене, провален поради ниско участие), президентски референдум (2015, за електронно гласуване,  иницииран от Росен Плевнелиев и спечелен, но електронно гласуване все още няма) , шоу-референдум (2016, иницииран от Слави Трифонов, с 6 въпроса, които или бяха обявени за конституционно несъобразни, или обезсмислени с последващи законови актове). Красен Станчев днес сметна, че това удоволствие ни е струвало 900 милиона лева…

Най-съществената разлика между „швейцарския модел“ и евентуалния му български вариант обаче е, че оригиналът се основава на същите принципи, както и другите демократични държави – политически плурализъм, върховенство на закона, спазване на основните човешки права и свободи, разделение на властите и развито гражданско общество. Българските „радетели за пряка демокрация“ искат да зачеркнат всичко това. Те много повече се доближават до „звенарския модел“ отпреди 80 години, отколкото до швейцарския отпреди 800. Инициаторите на Деветнадесетомайския преврат през 1934 г. отричат не само политическите партии, но и партийната и парламентарна система. В идеята си за надпартийна и дори безпартийна власт те вкарват ред положения от източноевропейските авторитарни режими и от италианския фашизъм – най-вече корпоративната му теория. Разпускат Двадесет и третото Обикновено народно събрание, без да насрочват нови парламентарни избори. На 14 юни 1934 г. разтурят и партиите. Новият кабинет на Дамян Велчев започва да управлява с „наредби”, имащи силата на закон и издавани на основата на чл. 47 от конституцията, който действа само в случай „ако би държавата да се заплашва от някоя външна или вътрешна опасност, а Народното събрание не би могло да се свика”. Така изпълнителната власт узурпира правата на законодателния орган, поставя под свой контрол съдебната власт и ликвидира фундаменталния демократичен принцип на разделение на властите. От август 1934 г. започва издаването на „наредби-закони”, които създават впечатление за по-трайни промени и по-точно се вписват в конституционните рамки. Самата Търновска конституция не е отменена или променена, но не се прилага като цялостно действащ основен закон, особено в частите си за Народното събрание и правата на гражданите. Всички изборни органи, регламентирани в нея или в отделни закони, са премахнати и по този начин е прекъсната всякаква възможност за влияние на населението върху управлението.

„Пряката демокрация по български“ ще е звенарска, а не щвейцарска. Нали не се съмнявате в това, гледайки снимките на тези, които искат „оставка, съд и смяна на системата“?

ПС Вече има кандидат-звенари 😊 На 15 септември 2018 във Фейсбук се появи и извънредно съобщение от две паравоенни милиции – Войнски съюз и БНО „Шипка“, които приканиха членовете си „за мобилизация на състава“ заради протеста на 16 септември. Тези от София трябвало да са в готовност, „за да може при необходимост да пресекат незабавно всякакви провокации от платените агент-провокатори на Сорос, чужди държави и служби!“ Тези в страната пък трябвало да са в мобилизация, „за да защитят народа от всяко  незаконно насилие“.

О, спи ли ДАНС, о, ДАНС не види ли?