Генерал до генерала, мила моя майно льо, щаб до щаба

Начетох се на дивотии през последните дни – включително от умни и образовани хора. Извънредното положение било само инструмент, с който се налагали извънредните мерки, нямало как иначе да затвориш граници и да спреш свободното движение. Оставянето на ресторантите да работят било груба грешка, която ни плъзгала към италианската трагедия. Разпространението на слухове и внушения, които оспорват решенията на правителството, можело да нанесат ужасяващи щети, били по-отвратителни от ефективно предателство. Не сме във война, но трябва да бъдем отговорни и дисциплинирани, да следваме указанията на правителството, за да излезем бързо от изпитанието!


Хора, слагате съчки под собствената си клада!


Хаосът се намира в изобилие именно там, където някой се опитва да въведе ред. Особено ако този някой е българското правителство и неговия Национален оперативен щаб, много показателно съкращаван като НОЩ. Да не говорим за „генералите“ начело на правителството и щаба. Апропо, от снощи първият има всички основания да ревнува от втория. Половината „мрежа“ номинира Мутафчийски за премиер, другата половина – за президент. Борисов май ще вземе бързи мерки…


Не знам дали коронавирусът е генномодифициран, за да стане биологично оръжие, но знам, че паниката е политически модифицирана. Когато можеш да създаваш само хаос, не ти остава нищо друго, освен да го „лекуваш“ с паника.


Никой не полудява по-бързо от нормалния човек. А попадне ли в тълпа, поддаде ли се на влиянието на няколко „водачи“, индивидът драстично започва да се различава от собствения си „аз“. Държи се като хипнотизиран. Губи чувството си за самосъхранение. Пример? Много, но ето ви един драстичен. На 4 август 1789 френското дворянство гласува доброволно срещу собствените си привилегии, и така директно се самообезглави.


Коронавирусът заплашва живота ни. Но „борейки“ се с него, политиците заплашват свободата ни. Или по-точно – карат ни да избираме между двете! Това е фалшива дилема! Това е все едно да питаш някого хубави или умни жени предпочита. Правилният въпрос е: хубави или грозни? Или: умни или глупави?


Фалшивите дилеми ма­со­во се из­пол­зват за раз­ли­чен вид ма­ни­пу­ла­ции, ка­то цел­та е да се „до­ка­же“ не­що, ком­би­ни­рай­ки го с оче­вид­но не­при­ем­ли­ва за ад­ре­са­та на ма­ни­пу­ла­ци­я­та по­ста­нов­ка. Да противопоставяш живота/сигурността на свободата, при положение, че без свобода няма нито живот, нито сигурност, е груба манипулация. И обикновено цели бавно да ни „свари“ като жаба, поставена в хладка вода, чиято температура постепенно се увеличава.


Ни най-малко не оспорвам нуждата от спазването на повишени санитарни изисквания, самодисциплина и отговорно поведение. Но всяко ораничение на индивидуалните ни права трябва да става с приет от парламента закон! При това права, които не пречат на карантината (като свободното придвижване или събиранията на много хора на едно място), няма причина да бъдат ограничавани. А другите трябва да ги ограничават легитимни органи, не струпани набързо „щабове“ с хиперактивни генерали и прокурори начело.


Иначе както сега обсъждаме нещо, което доскоро смятахме за немислимо, след дни ще почнем да го смятаме за уместно – впрочем, много българи вече го смятат!!! – и накрая ще се примирим с новото нормално, което е узаконило немислимото някога.


И бавно ще ни сварят в хладка вода.